“हामीले सहयोग गरेको प्रधान कार्यालयमा केही जानकारी नै नभएको रहेछ, नियत सफा देखिएन”


बेलबारी – (“हामीले सहयोग गरेको प्रधान कार्यालयमा केही जानकारी नै नभएको रहेछ, नियत सफा देखिएन”)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्